Contacts

Valeriy Gordyna

For exhibitors and sponsors

+33756780398(ext. 106) v.gordyna

Kristina Storozhyk

For media inquiries & media partnership

+33756780398(ext. 156) kristina storozhyk
Up